Λάθος πρωτεία για την Ελλάδα στους προϋπολογισμούς των 19 της ευρωζώνης

Image Στα προσχέδια των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης που έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα είναι πρώτη στους έμμεσους φόρους και πέμπτη στην συνολική φορολογία, αλλά έχει να επιδείξει ιδιαίτερα φτωχό κοινωνικό κράτος.

Λάθος πρωτεία για την Ελλάδα στους προϋπολογισμούς των 19 της ευρωζώνης

Image Στα προσχέδια των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης που έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα είναι πρώτη στους έμμεσους φόρους και πέμπτη στην συνολική φορολογία, αλλά έχει να επιδείξει ιδιαίτερα φτωχό κοινωνικό κράτος.