Βάσεις 2018: Πτώση σε ιατρικές, πολυτεχνικές, άνοδος σε οικονομικές σχολές

Image Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο (πίνακες)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *