Παραμένει ανδροκρατούμενη η αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο μέσος μισθός

Image Στα 50,71 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.166,24 ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *