Η Ελλάδα είχε λάβει ευρω-κονδύλια για πυρανίχνευση, αλλά δεν τα αξιοποίησε

Image Στην ανατολική Αττική ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για φωτιές ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *