Λάθος πρωτεία για την Ελλάδα στους προϋπολογισμούς των 19 της ευρωζώνης

Image Στα προσχέδια των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης που έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα είναι πρώτη στους έμμεσους φόρους και πέμπτη στην συνολική φορολογία, αλλά έχει να επιδείξει ιδιαίτερα φτωχό κοινωνικό κράτος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *