Από το 2014 υπήρχαν καταγγελίες για την γέφυρα στην Καβάλα

Image Σύμφωνα με πληροφορίες, αλιείς είχαν αναφέρει στον Δήμο πως έχουν εντοπίσει φθορές σε θεμέλια που βρέχονται από την θάλασσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *