Ειδική υπηρεσία για την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ συστήνεται στα ΚΕΠ

Image
Θα προσληφθούν υπάλληλοι με απαραίτητο προσόν την πιστοποιημένη γνώση γραφής Μπράιγ και της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *