Αποσύρει την υποψηφιότητά του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Σεβαστάκης

Image Σύμφωνα με τον κ. Σεβαστάκη, οι πολιτικές απαντήσεις μπορούν να διατυπωθούν ευκρινέστερα και διαρκέστερα μέσα από την τέχνη, τη γλώσσα, τη διδακτική φυσικά και την πολιτική στράτευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *